Bùi Thị Ngọc Diệp

Bùi Thị Ngọc Diệp là Giám đốc của Keep Vietnam Clean (KVC). KVC có tầm nhìn về một Việt Nam với các thành phố không rác thải, nhiều không gian xanh và cộng đồng được hưởng nguồn nước sạch và không khí trong lành. Cô là Cựu sinh Môi trường của chương trình Community Solutions Program do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ. Cô cũng được chọn là Lãnh đạo trẻ tham gia Global Leadership Forum 2019 – Collaborative Solution for Social Impact, chương trình do Đại học Virginia Hoa Kỳ và tổ chức Presidential Precinct tổ chức.